По цялата земя непрестанно се правят и ползват доста бройки и различен вид автомобилни гуми

Рециклиране на гуми

По закон доставчиците са длъжни да осигуряват площ, в зоната на сменянето и продажба на гуми, където водачите да могат лесно да върнат своите собствени излезли от употреба гуми и в продължение да бъдат давани за оползотворяване и/или рециклиране.

За облекчаване на вносителите и производителите в плащане на такса за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предоставят на своите собствени членове, адекватна система по транспортиране, събиране, използване и/или преработване на автомобилни гуми.

Еко такси за рециклиране на автомобилни гуми се предлагат заради, потребността от създаване на системи за колекциониране, транспортиране, използване или/и обработване, за да се възпрепятстват разрухата върху природата.

Рециклиране на гуми от Гумирек ЕАД

Много често гумите са складирани на прекалено много купи или дори директно хвърлени на открито.

В продължителен недостига на конструирани с-ми по транспортиране, събиране, използване и/или обработване на гуми, ще доведе до заплаха за екологичното равновесие.

В къс план може това да допринесе до изникване на неконтролируеми опожарявания.

Организацията Гумирек ЕАД осъзнава сериозността на затруднението, свързан със задължителното по наредба преработване на автомобилни гуми.

Услугите ни решават спорната тема с излезлите от употреба гуми от обирането им до екологосъобразното оползотворяване и/или рециклиране.

Разполагаме с невероятната възможност да понижим от товара на необходимото плащане на продуктова такса за автомобилни гуми, защото е възможно да ги оползотворим при възможно най-ниски разноски.

Работим за това гумите да не са хвърлени сред природата, да не замърсяват и да не причиняват ситуации от рисков характер.

В сайта на gumirec.com има подробна информация за рециклиране на гуми